PDA

Se full versjon : gode alternativer til timeout i barnehagen!katari
15 Nov 2009, 16:11
kan dere hjelpe meg å tenke litt her. hjemme bruker vi aldri timeout og jeg hater begrepet og ønsker ikke at det skal brukes i bhg heller. men det blir brukt. ikke i aller verste form slik jeg har hørt men de tar vekk barnet og kan f.eks sette det på en stol, i annet rom o.l.


jeg ønsker og snakke med barnehagen om dette. finnes det forresten noe info på norsk om effekter av timeout og hvorfor det ikke skal brukes?

det gjelder barn på den minste avdelingen 1-3 år ca. H er to år nå, det er jo henen det gjelder, jeg kan ikke bestemme over de andre.

så jeg skal si i fra til ped leder at jeg ikke ønsker at det brukes på H, og da må jeg ha noe på lur av hva de heller kan gjøre. jeg ser ikke helt at det oppstår situasjoner som krever det heller, om de slår e.l. får de beskjed om at det ikke er lov og de bruker ofte fjerning fra situasjonen som er ok. det er det at de blir plassert vekk eller på en spesiell plass for å liksom "skamme seg", "tenke litt" jeg ikke liker. selv om det ikke er det de sier til barna blir det jo det som er ideen bak.

tror det skjer oftest om noen får slite hysteriske sinnaanfall og blir umulige og snakke med og roe ned. bestemor hentete en dag og da fikk de beskjed om at hun var flytta inn på eget rom fordi hun ikke roet seg. bestemor synes det såklart var så flott- at de må lære seg at man ikke kan oppføre seg slik.. :duh: (joda, men kan de ikke lære etterhvert som de vokser uten straff?)

så folkens, hjelp meg og finne gode alternative metoder. som enkelt kan brukes. tror ikke akkurat jeg får de til å snakke toddlersk altså, må være noe enklere enn det.

Aurora Borealis
15 Nov 2009, 22:23
Alternativer???

Jeg tenker at i bhg er det personer med utdanning innenfor unger, Og da bør alternativene være litt deres intitativ? Og til forskjell fra skolen er det grei voksentetthet i bhg og ingen krav om stilhet for at andre skal kunne lære.

Jeg syns det er greit at unger som blir utagerende/mister kontrollen tas til et annet rom sammen med en voksen. For et barn er det greit å kunne få roen en plass med få irritasjonsmomenter (som andre barn kan være) og bare en voksen å forholde seg til. Men det er ikke greit at barnet forlates alene.

Så hvordan ungå: Jeg tenker at rutiner er veldig viktig her. Klare rutiner og klare regler som alle skjønner hvorfor og hvordan. Feks i vår bhg var det et barn som var øreoperert og hadde slike implantat. Klart da måtte de andre ungene være mer stille enn ellers. Men de voksne bare minnet de på dem det, og skjønte jo det hvis de glemte seg. Be bhg om å gjennomgå rutinene de har, til minste detalj. I en bhg vi hadde satte de voksne i gang lek inne, etter utetida. Men denne inneleken varte bare en halvtime, og så var det mat. Og det er dumt for ungene å bli avbrutt når de akurat har kommet i gang med leken, og potensielt mase situasjon, I vår bhg går de rett fra utetid til måltid, slik at avbruddene i ungenes aktiviteter blir så få som mulig.

Jeg tror derfor på å kunne planlegge seg ut av en del problemområder. Dernest fokusere positivt, og ikke ta ungenes "feil" i verste mening, men heller i beste mening. I tillegg arbeide bevisst med bhg sin pedagogiske grunnsyn, og la det gjennomsyre all aktivitet.

Ga dette deg noen innspill??

Eple
15 Nov 2009, 22:56
I vår BH har de fokus på dette:

SAMSPILLMETODEN DIALOG
Bygger på ICDP-programmet (International Child Development). Samspillmetoden Dialog er et intervansjonsprogram/kommunikasjonsmetode for å styrke samspillet mellom mennesker. Vi i x barnehage bruker metoden aktivt i vårt samspill med barna. I løpet av en treårsperiode vil alle pedagogiske lederne få hovedopplæringen i Samspillmetoden Dialog og de øvrige ansatte til få grunnversjonen. Metoden sier at du må komme i posisjon for å være i relasjon.

Programmet bygger på syv prinsipper for hjelp til bedre samspill:
1. Vis at du bryr deg om barnet.
• Sette pris på dem
• Kjærlighet
• Glede, entusiasme
• Nærhet, fysisk kontakt

2. Juster deg til baret og følg dets utspill (hvordan barnet ser på seg selv).
• Vær oppmerksom på barnets ønsker, hensikter og kroppsspråk
• Juster deg og følg barnets utspill (til en viss grad)
• Vis at du forstår barnet (det er forskjell på å forstå og godta)

3. Snakk positivt om det barnet gjør og er opptatt av (inkludering og språkutvikling).
• Få i gang dialog/samtale ved hjelp av øyekontakt (smil, gester, gledesytringer)
• Turtaking: gjensidig utveksling av opplevelsesforståelse, ønske og behov
• Fra ”nei sirkel” til ”ja sirkel”

4. Gi ros og anerkjennelse (selvfølelse).
• Gi barn bekreftelse på det som er bra
• Gi de følelse av egenverdi og kompetanse
• Reager positivt på det barnet gjør bra
• Forklar hvorfor det var så bra
• Gi barnet bekreftelse på det barnet ER, mer enn det KAN

5. Felles fokus.
• Hjelp barnet til å samle sin oppmerksomhet
• Forsikre deg om at du forstår barnet og at de forstår deg
• Vis frem det du ønsker at barnet skal oppleve
• gjensidighet

6. Gi mening til barnets opplevelser.
• Beskriv og gi navn på barnets opplevelser
• Vis følelser for det dere opplever sammen
• Sammenlign med tidligere opplevelser
• Still spørsmål
• Fortell historier
• Moral/etikk
• Rollemodell

7. Sett positive grenser.
• Vis og tilrettelegg positive alternativer
• Planlegg sammen
• Forklar hvorfor visse ting ikke er tillatt
• Autoritativ – ikke autoritær ledelse (grenser = omsorg)
• Forutsigbarhet

(Sigrid Hviding Kommunikasjon).