PDA

Se full versjon : Berit Bae om relasjonelle samværsmønstre og barns reaksjon på disse.kaje
19 Oct 2010, 12:37
Jeg er så glad i Berit Bae og det arbeidet hun har gjort for å begeskrive og arbeide for god kommunikasjon mellom barn og voksne i barnehagen. Jeg blir liksom litt glad når jeg sitter og leser og hennes navn dukker opp, jeg da - for da vet jeg det dukker opp noe for meg. ;)

Jeg har lest henne har beskrevet trange og romslige samværsmønstre tidligere og nå dukket det opp igjen i en tilleggslitteraturbok. Jeg bare må dele litt her.:


Hun snakker om dialektisk relasjonsforståelse og ulike samværsmønstre. Dette er bare trukket ut og forkortet altså:

Grunntanken i dialektisk relasjonsforståelse er at den andres anerkjennelse er en nødvendig forutsetning for at barnet skal utvikle sin selvbevissthet. Dersom barnets opplevelsers realitet ikke blir tilstrekkelig anerkjent og på den måten validert, mister barnet tak i disse opplevelsene og dermed tillit til at de er virkelige og gjeldende.

Kvalitatetive kjennetegn ved interaksjonsmønstre:
Romslige mønstre:
• Preget av fokusert oppmerksomhet
• Lyttende
• Velvillig fortolkning
• Toleranse, mottakelighet
• Henter seg inn
• Bevegelig rollefordeling

Det som skjer med barna i disse mønstrene:
a) det er vitaliserende opplevelsesmessig, tar vare på barnas engasjement
b) det er samlende mentalt og oppmerksomhetsmessig
c) det har bevegelighet i handlingsmuligheter/rollefordeling, barn og voksne skifter posisjon

Trange mønstre
• opplevelsesmessig fjernhet
• usynkronisert
• innebærer vurdering
• Preget av ros og ensidighet i rollefordelingen

Det som skjer med barna i disse mønstrene
a) devitaliserende opplevelsemessig, tyngre og flatere stemning
b) avsporende mentalt og oppmerksomhetsmessig, barna trekker oppmerksomheten
c) bidrar til fastlåste roller og handlingsmuligheter

"En praktisk konsekvens av enhver dialog er at du ender med enten en følelse av avvisning eller bekreftelse"

Jeg blir jo bare så glad jeg - altså "romslige samværsmnstre", - et herlig begrep som sier mye om samværet vi søker ha med våre kjære. :firehjerte:

Og så syns jeg beskrivelsen av de trange mønstrene stemmer så godt med de vi forsøker sette ord på i forhold til dette med fokus på belønninger og ros som metode.
Jeg elsker det når hun setter ord på hva slik kommunikasjonsmønstre fremmer av reaksjonsmåter hos barnet.

Hva syns dere?

Cleopatra
19 Oct 2010, 13:00
Jeg syns du har helt rett..
Mye viktig og velkjent her.

Ningamor
19 Oct 2010, 13:11
Jeg har også sansen for Berit Bae. Jeg skulle så ønske flere fikk opp øynene for budskapet hennes! Tenk om hun kunne få en rolle i debatten om straff-belønning-systemer i skole og barnehager...

kaje
19 Oct 2010, 13:19
Jeg har også sansen for Berit Bae. Jeg skulle så ønske flere fikk opp øynene for budskapet hennes! Tenk om hun kunne få en rolle i debatten om straff-belønning-systemer i skole og barnehager...

Ja tenk å fått henne med på banen i forhold til det - Det ville vært noe det!