Telle til ti er lurt, brøle hjelper ikke stort.
Noen ganger er det lurt å snakke til barna med lavere stemme en du gjør til vanlig. Da hører de faktisk bedre etter