PDA

Se full versjon : Når de begynner å gråte i søvneEple
26 Mar 2008, 12:41
Sist det kom tenner her så gråt Eplejenta litt i søvne. Hun lå helt rolig og sov, og plutselig gråt hun... Dette skjedde hele tiden om natten. Vi gav henne litt paracet og det hjalp litt, men ikke slik at hun sov som vanlig.

Er det smerter som gjør at de våkner? I natt var det slik nemlig og nå med ammeproblemene mine så kan hun ikke ligge med "mummen" hele natten. Og da var de hyppige oppvåkningene plutselig et litt større problem.

Hva gjør jeg? Jeg tåler noen netter med mas, men jeg synes litt synd på henne som er plaget.

Tina
26 Mar 2008, 12:50
Snuppa har vært litt slik i det siste, pga tett nese klarer hun ikke å spise seg mett ordentlig. Og siden hun ikke våkner skikkelig orker jeg ikke styre med å dryppe saltvann og sånn. Så jeg ligger med henne i armkroken og stryker på henne og etter et par sekunder blir det stille igjen. Jeg har ikke tenkt på at det kan være tenner som kan være grunnen - hun er ni måneder og har ikke fått en eneste tann, så jeg burde vel ikke bli overrasket om det dukker opp noen snart.

SusyQ
26 Mar 2008, 12:53
Voksesmerter??
Knotten er 5 år og like etter jul våknet jeg av at han gråt i søvne. Fikk ikke noe vettugt svar av han, han sov jo. Men da vi var på kontroll på sykehuset (en måned senere) fikk vi se at han har vokst over 3 cm på to måneder.
Jeg vil tro det gjør litt vondt.

De små vokser jo så utrolig mye på kort tid.

Eple
26 Mar 2008, 12:56
Det har jeg ikke tenkt på... hun vokser jo fort nå. Knytingen sa noe slikt i går "å gud da der veks!":fnis:

Over natten har vi nesten bare for smått tøy til henne. Hoppet over en størrelse liksom.

Tenke tenke

SusyQ
26 Mar 2008, 12:59
Jeg mener at voksesmerter ofte er grunnen til at de små gråter så utrøstelig.
Jeg kan vagt huske voksesmerter, fra barneskoledagene. Det var grusomt. Følte at jeg ikke fikk strekt nok på beina og det verket som besatt i dem.

Magica
26 Mar 2008, 13:11
Jeg mener at voksesmerter ofte er grunnen til at de små gråter så utrøstelig.
Jeg kan vagt huske voksesmerter, fra barneskoledagene. Det var grusomt. Følte at jeg ikke fikk strekt nok på beina og det verket som besatt i dem.

Det er fælt,jeg hadde dager jeg ikke klarte å gå,eneste som hjalp var varme omslag og peppermynteolje.
Ikke for å kuppe tråden,men hva er voksesmerter egentlig?

Kos til Eplejenta!

SusyQ
26 Mar 2008, 13:15
Er det ikke kroppen som strekker seg da? Det har jeg alltid trodd, ikke det at jeg noensinne har spurt noen da.. Vet jammen ikke jeg.:sparke:

Vondt er det, okke som.

Eple
26 Mar 2008, 13:30
Fant dette om voksesmerter-

Voksesmerter hos barn
Vekstsmerter beskriver en tilstand hos barn i alderen 4 år til tidlig tenåring. Smertene oppstår seint på kvelden eller enda hyppigere om natten . Barnet våkner og har smerter i beina, likt på de to sider. Om morgenen er alt bra igjen. Tilstanden er plagsom for barnet og ofte til stor bekymring for foreldrene.

* De kan være ganske kraftige (barnet gråter).
* De sitter som regel i lår eller legg, men kan også sitte på baksiden av knærne.
* Smertene er symmetriske. Det vil si at de er like både i intensitet og plassering på venstre og høyre bein.
* Smertene sitter ikke i selve leddene.
* Smertemønsteret er oftest forholdsvis konstant for den ungen det gjelder.(Hvor, når etc.)
* Smertene kommer i regelen seint på kvelden, eller enda hyppigere natterstid. Aller hyppigst kommer de mellom tolv og to på natta.
* Ofte kommer smertene tilbake til samme tid på døgnet flere dager (riktigere: netter) på rad, for så å forsvinne i en tid, og deretter komme tilbake for noen dager igjen. De har det vi kaller et periodisk mønster.
* Smertene er oftest kortvarige, gjerne med en varighet mindre enn en halvtime.
* Smertene er ikke assosiert med halting eller begrenset bevegelse for leddene i beina. På dagtid er altså ungen helt fin. Spesielt skal det ikke være noen form for morgenstivhet i muskulaturen.
* Barnet er ellers frisk.
Vekstsmerter blir også kalt vokseverk eller voksesmerter. Til tross for en del forskning på feltet vet en ennå ikke hvorfor de oppstår. Tilstanden har egentlig fått et galt navn, fordi det ikke er veksten som gir opphav til smertene. Da ville barndommen kunne blitt ganske plagsom. Når en har valgt å bruke navnet videre , har nok det sammenheng med at navnet har vært brukt i en lang årrekke for denne spesielle tilstanden, som kun rammer barn i vekst.


Hva kjennetegner tilstanden kalt vekstsmerter ?

De kan være ganske kraftige (barnet gråter).

* De sitter som regel i lår eller legg, men kan også sitte på baksiden av knærne.
* Smertene er symmetriske. Det vil si at de er like både i intensitet og plassering på venstre og høyre bein.
* Smertene sitter ikke i selve leddene.
* Smertemønsteret er oftest forholdsvis konstant for den ungen det gjelder.(Hvor, når etc.)
* Smertene kommer i regelen seint på kvelden, eller enda hyppigere natterstid. Aller hyppigst kommer de mellom tolv og to på natta.
* Ofte kommer smertene tilbake til samme tid på døgnet flere dager (riktigere: netter) på rad, for så å forsvinne i en tid, og deretter komme tilbake for noen dager igjen. De har det vi kaller et periodisk mønster.
* Smertene er oftest kortvarige, gjerne med en varighet mindre enn en halvtime.
* Smertene er ikke assosiert med halting eller begrenset bevegelse for leddene i beina. På dagtid er altså ungen helt fin. Spesielt skal det ikke være noen form for morgenstivhet i muskulaturen.
* Barnet er ellers frisk.


For å kunne sette diagnosen kan det heller ikke ha vært andre forklaringer på smertene, for eksempel en skade eller annen sykdom. Dessuten skal en full legeundersøkelse av barnet være negativ, det vil si at legen ikke finner noe galt med beina når han / hun undersøker barnet.

Hvem får vekstsmerter?
Omtrent 10-20 % av alle barn vil ha en periode i livet hvor de har plager som kan defineres som vekstsmerter. Gutter og jenter er likt utsatt. Enkelte sier at barnet skal være mellom 4 og 12 år når smertene første gang oppstår, andre studier mener vekstsmerter også kan ramme større barn, godt opp i tenårene. En studie fant at gjennomsnittsalderen for debut av plagene var 5.6 år, mens andre studier setter gjennomsnittet for debut helt opp i 12-14 års alder. Arv synes ikke å spille noen rolle, slik at ofte er det bare et av barna i familien som plages, mens de andre går fri.


Hvordan stilles diagnosen?
Tilstanden barnet har, må passe med vekstsmerter. Det er en absolutt forutsetning at smertene er helt borte i perioder av døgnet for at de skal kunne kalles vekstsmerter. En må utelukke andre tilstander som også kan gi smerter i beina. Da må en grundig undersøke beina for å se etter lokale forandringer (hevelse, distinkt lokal ømhet, hudforandringer, rødhet). En må også undersøke leddene, og se at de har normale bevegelsesutslag. Gangen må være normal. Barnet må ellers være frisk, dvs. ikke ha langvarig (lett) temperaturøkning, eller annet som kan tyde på en mer kronisk underliggende sykdom. Det skal heller ikke være forstørrede lymfeknuter eller stor lever eller milt. (Legeundersøkelse hvor en kjenner dypt på magen mens barnet ligger på rygg). Trenger en å ta blodprøver for å sjekke at det ikke er noe annet som ligger bak? Ved en legeundersøkelse som beskrevet ovenfor vil en oftest ha fått et godt inntrykk av barnets tilstand, slik at blodprøver da ofte ikke er nødvendig.

Det har vært diskutert om en kan ha vekstsmerter også i armene. Enkelte mener det. En tror også at det forekommer det en kaller vekstsmerter med symptomer fra bare et av beina. Begge disse variantene er i alle fall meget sjeldne. Det kreves derfor bred utredning med hensyn på andre årsaker, før en kan slå seg til ro med en slik diagnose i slike tilfeller.


Kan en gjøre noe for å unngå at vekstsmerter oppstår?
Dessverre har en ikke kunne påvise noen faktorer som utløser eller vedlikeholder plagene. For eksempel virker ikke aktivitetsnivået på dagtid inn på om smertene kommer eller ikke. Dette er meget viktig , fordi barn med vekstsmerter skal utfolde seg på samme måte som andre barn, også fysisk.

Det eneste som i en studie syntes å ha en viss preventiv effekt hos noen av barna, var å strekke godt ut i muskulaturen i beina. Ved å gjøre dette regelmessig fikk enkelte av barna sjeldnere "anfall".

Hva kan en gjøre for å lindre vekstsmerter?
Mange barn synes det hjelper at en masserer muskulaturen eller beinet. Andre synes det er bedre med varme pakninger rundt det smertefulle området. Her må en prøve seg fram. Av medisiner er paracetamol mest brukt (selges under en rekke navn: Panodil, Paracet etc.).


Hva er prognosen for vekstsmerter over tid?
Så fremt diagnosen er rett er prognosen 100% god. Alle barna blir kvitt smertene med tiden, og de får ingen varige men av tilstanden.

Eple
26 Mar 2008, 13:38
Når jeg leser om voksesmerter så synes jeg ikke det passer, men fant dette på Dr Sears hjemmeside om tannfrembrudd:

Nightwaking
Growing teeth don't rest at night; neither do teething babies and their parents. A previously steady sleeper may frequently awaken during peak teething times and may have difficulty resettling into the preteething sleep schedule. Offer a dose of acetaminophen before bedtime or, if baby is in severe pain, a one-time double dose. Repeat the dose four hours later if needed.
Refusing to feed
This is the most variable of all teething concerns. Some teethers never miss a meal, others accelerate their nursing for comfort, and a few may pass up even their most trusted human pacifier. Offer cool, mushy foods—for example, applesauce and frozen fruit juice slush. Put these on a cool spoon to make a real hit.

Back to top
How can I tell if my baby is teething?

Besides the trademark drool and crankiness, try the gum-massage test. (Babies are more likely to accept a finger probing into their mouth than to allow a look.) Run your finger along the front edges of the gums, and you will feel swollen ridges of preteething gums. It is sometimes difficult to tell if a baby is teething because the amount of teething discomfort varies considerably among babies. Some are steady, once-a-month teethers; many teethe in bursts and pauses, where suddenly baby has a miserable week and you feel four swollen ridges along the gum line. Expect the most discomfort when many teeth come through at once. Some babies experience exquisite pain and swelling during molar teething. If allowed to look, you may notice a mound of swollen tissue around a budding tooth. Don't be alarmed if you notice a mushy blue blister above an erupting tooth. This is actually a collection of blood beneath the superficial layer of gum tissue. These painful swellings are best treated by cool compresses (for example, popsicles), which soothe the swelling.
Back to top
IS BABY SICK OR TEETHING? HOW TO TELL

When in doubt, don't attribute baby's behavior to teething. Let your doctor decide. Yet, here are some general ways to tell the difference between teething and an illness such as an ear infection:

1. Teething mucus is clear saliva and doesn't run out the nose. Cold mucus is thick and yellow. A nasal discharge usually means an allergy or an infection, especially if accompanied by eye drainage.

2. Teething rarely causes a fever higher than 101° F (38.3° C).

3. Teething may be confused with an earache. Babies pull at their ears during teething, probably because of pain radiating from the teeth to the ears. Some babies just like playing with their ears. Ear-pulling in babies is an unreliable sign. With an ear infection babies usually hurt more lying down and have accompanying signs of a cold.

4. Babies don't act progressively sicker with teething. As a general rule, when in doubt, have your doctor check it out.

Augusta
26 Mar 2008, 14:59
Hm, det du har funnet om tenner, det høres ut som det vi baler med.

Det er veldig slitsomt, i natt var hun våken i 2 timer.

Veldig rart at barn er så forskjellig, storebror hadde fått alle tennene når han var like gammel som jenten er nå. Han var heller ikke nevneverdig plaget når han fikk de.

Jenten har fått 2 tenner nede, og den ene jekselen oppe har såvidt brutt gjennom for et par uker siden. Og hun har mye vondt, særlig om nettene, så jeg gleeeder meg til alle tennene er kommet ut! Når hun ikke plages av tenner, sover hun veldig godt om natten.

SusyQ
26 Mar 2008, 15:01
Å få tenner er sikkert like jævlig som voksesmerter. Jammen godt man ikke husker så mye av det heller...eller, jeg husker jo hvordan visdomsjekslene presset. Må være noe likt. Huff, det er ikke greit å være liten.:nemlig: