PDA

Se full versjon : Alle som har barn som har begynt å gå, SE HIT!Fysioterapistudentene
20 Oct 2010, 16:12
Vi er to tredjeårs fysioterapistudenter som skal skrive bacheloroppgave, i forbindelse med studien ”Trøste og bære! Motorisk utvikling første leveår”, der vi ønsker å undersøke om barn som har blitt båret mye i bæretøy har utviklet seg på samme måte som barn som ikke har blitt båret like mye. Studien vil bli gjennomført i samarbeid med en fysioterapeut ved NTNU/St. Olavs Hospital, som har gjort liknende undersøkelser tidligere.

Undersøkelsen er aktuell for alle som har barn som har begynt å gå, og det er mulig å delta med flere barn per familie.

Det spiller ingen rolle om barnet/barna ble båret mye, lite eller ingenting i bæretøy. Studien innebærer at du fyller ut et spørreskjema med opplysninger om barnet, mageleie, bæretøy, motoriske ferdigheter og om familien. Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt.

Send e-post til [email protected] for å delta. Du vil da få tilsendt samtykkeerklæring og spørreskjema elektronisk.

Ambivalent
20 Oct 2010, 19:24
Støtt opp om dette, folkens! Vi trenger MANGE deltakere! (og selv om en del av dere har svart meg tidligere - bli med! Dette er en forbedret utgave ;))

Lille Gnu
20 Oct 2010, 20:22
Det høres kjempespennende ut! Skulle gjerne bidratt, men her prøver vi å få krabbinga inn fortsatt, så er ikke helt der enda:icon_biggrin:

isleofview
20 Oct 2010, 22:44
(og selv om en del av dere har svart meg tidligere - bli med! Dette er en forbedret utgave ;))

Å? Da skal jeg melde meg på igjen. Var med på det første gangen også... :konge:

Rivella
20 Oct 2010, 22:48
:nikker:

Luan
21 Oct 2010, 08:05
Gjelder dette for barn som fremdeles er under ett år?

Stratos
21 Oct 2010, 09:55
Jeg er med!

Serendipity
21 Oct 2010, 10:33
Jeg har en på 6 og en på 3 år, kan jeg delta selv om det blir litt tilbake i tid? Den ene hadde KISS også og dermed mye bæring og "sent" ute å gå...

Ambivalent
21 Oct 2010, 12:02
Man kan delta tilbake i tid, ja, ALLE er aktuelle om de er gående :nikker:

Ningamor
21 Oct 2010, 21:37
Hvis alle er aktuelle deltar jeg gjerne :)

Ambivalent
21 Oct 2010, 22:09
Gjelder dette for barn som fremdeles er under ett år?

Jupp, hvis de har begynt å gå :nikker:

Wanaagsan
21 Oct 2010, 22:46
Min yngste begynte å gå for snart 2 år siden, så jeg vet ikke om jeg husker alt de skal spørre om. Er det mye sånn "hvor mange måneder var barnet da det krabbet, rullet osv."?

Fant
21 Oct 2010, 23:00
Lurer jeg også på. Min er snart fem. Krabbe-rulle-sitte selv-ting husker jeg egentlig ganske godt, men mye annet kan være gått i glemmeboken...

Ambivalent
21 Oct 2010, 23:04
Det er rulle, krabbe, sitte og gå. Kanskje noen av dere har skrevet ned slike ting? Og hvor mye de lå på magen og har vært i bæretøy. Men meld dere på, så kan dere se på skjemaet :) Og synes dere ikke at dere har noe å bidra med, så kan dere bare melde det tilbake.

Wanaagsan
21 Oct 2010, 23:09
Har nok skrevet ned det meste, men spørs hvor mye fritid jeg har til å kikke på det nå... Greit å svare på ting man har i hodet, men å sjekke opp tar litt lenger tid, liksom. Da jeg svarte på mor-barn-undersøkelsen sist, spurte de når 5-åringen begynte å si enkeltord og hele fraser! Husker man sånt 3-4 år tilbake, liksom? Jeg hadde tenkt å tippe at han satte sammen til fraser da han var ca 16-17 mndr, for det syntes jeg at jeg husket. Men da jeg sjekket, var det 20(?) mndr. Nå har denne norsklæreren ganske strenge krav for å definere å sette sammen ord til en frase, så kanskje hadde 17 mndr vært riktig i forhold til andres definisjon. Men i hvert fall: Jeg husket ganske mye feil...

Hvor lang tid har man på seg til å svare på undersøkelsen?

Ambivalent
21 Oct 2010, 23:19
Hvor lang tid har man på seg til å svare på undersøkelsen?

Du trenger ikke stresse, altså. Vi har ikke satt noen svarfrist, men vi håper vel å være ferdig å samle data en gang i neste uke. Spørs litt hvor mange svar vi har fått, vi ønsker mange! De sender ut skjema på dagtid, det er vel bare jeg som "kveldsjobber" på forum :knegg:

Chance
22 Oct 2010, 10:08
Jeg har to bærebarn som går, men de er store da.. 16 mnd og fire og et halvt.. Men alt er skrevet ned, dersom det kan være til hjelp?
Min erfaring er at de to hadde mye sterkere muskulatur enn første som ikke blei båret..

Ambivalent
22 Oct 2010, 10:12
Jeg har to bærebarn som går, men de er store da.. 16 mnd og fire og et halvt.. Men alt er skrevet ned, dersom det kan være til hjelp?
Min erfaring er at de to hadde mye sterkere muskulatur enn første som ikke blei båret..

Send inn!

Ambivalent
24 Oct 2010, 13:51
Dytter litt på denne for å være sikker på at alle ser den :)

Fysioterapistudentene
25 Oct 2010, 11:04
Svarfrist for påmeldelse til studien er satt til 31.oktober :)

Fysioterapistudentene
08 Mar 2011, 21:07
Hei! Her kommer resultatet fra studien vår:

Påvirker bruk av bæretøy tidspunkt for selvstendig gange?

Problemstilling: Vi undersøkte om det var forskjell i tidspunkt for gangdebut mellom barn som var blitt båret mye i bæretøy og barn som ikke var blitt båret like mye, eller ingenting, i bæretøy. Vi undersøkte også om det var noen bakgrunnsvariabler som påvirket dette.

Metode: Vi brukte en retrospektiv undersøkelsesmetode, der spørreskjema ble besvart. Utvalget vårt var barn som hadde begynt å gå og som var under 36 måneder. Barn med medfødte misdannelser ble ekskludert. Bæregruppa ble definert som barn som var blitt båret mer enn tre dager i uka mesteparten av tiden før gangdebut. Til sammen hadde vi 57 deltagere, hvorav 26 i bæregruppa og 31 i kontrollgruppa.

Resultat: Det ble ikke funnet signifikant forskjell på gangtidspunkt mellom gruppene. Medianverdien i begge gruppene var 13,0 måneder, noe som antas å være innenfor normalvariasjonen for gangdebut, men variasjonen i tidspunkt for gangdebut var større i bæregruppa. I bæregruppa varierte tidspunkt for gangdebut fra 9,0 mnd til 23,0 mnd, mens det i kontrollgruppa fra 9,5 mnd til 16,0 mnd. Bakgrunnsvariabler fordelte seg stort sett likt i gruppene, med unntak av lengre periode for full- og totalamming i bæregruppa. Færre bærebarn gikk i barnehage forut for gangdebut, men de som var i barnehage tilbrakte flere timer i barnehage enn kontrollgruppa. Ingen av bakgrunnsvariablene hadde sammenheng med tidspunkt for selvstendig gange.

Konklusjon: Vi fant i vår studie ingen forskjell i tidspunkt for gangdebut mellom barn som var blitt båret mye i bæretøy og barn som ikke var blitt båret like mye, eller ingenting, i bæretøy. Det er derfor ingen grunn til å anta at bæring påvirker gangdebuten verken positivt eller negativt.