PDA

Se full versjon : Hvor mange har redusert stillingen sin etter å ha fått barn?´trikken
24 Aug 2007, 07:51
Var det vanskelig å få overbevist sjefen om å få jobbe deltid?

Lurer litt på hvordan holdningene til deltidsjobbing er rundt forbi....

Kvakk
24 Aug 2007, 08:21
Jeg har fortsatt full stilling, men vurderer å redusere når jeg skal tilbake etter permisjonen denne gange. Hos oss er det ikke uvanlig med reduserte stillinger blandt småbarnsforeldrene. Tror ikke det vil være noe problem å få det.

Takhisis
24 Aug 2007, 08:39
Jeg reduserte til halv stilling etter permisjonen med storebror,og det var ikke noe problem.

Cleopatra
24 Aug 2007, 08:47
Det er ingen problem å få.
Det kan likevel skje at man får like mye ansvar, slik at man faktisk jobber like mye med en dag fri feks. :duh:
Jeg jobber fullt nå da ;)

Hilja
24 Aug 2007, 10:56
Var det vanskelig å få overbevist sjefen om å få jobbe deltid?

Lurer litt på hvordan holdningene til deltidsjobbing er rundt forbi....

Gjekk ned til 3 dagar i veka etter at eg fekk barn, i min barnehage, med over 20 tilsette, er det 5-6 som går 100%. Ingen av dei 7 tilsette i barna sin bhg går 100%

Eg hadde ikkje fast jobb når eg fekk mitt første barn, så eg søkte berre deltid etter at eg fekk barn :engel: Me klarer oss bra økonomisk (Ja, mannen jobber masse....men det hadde han gjort uansett om eg (også) jobba 150%) så då ser eg heller verdien av å vere heime med barna mine no mens dei er små og vil vere heime med meg.... Istaden for å angre når tenåringane helst ikkje vil sjå meg...

meloni
24 Aug 2007, 11:47
På jobben hos meg er det ikke vanskelig å få redusert til for eksempel 80%, 50% er nok vanskeligere. Men det er som Cleopatra sier, ikke nødvendigvis sånn at man får mindre å gjøre med reduksjon. Jeg jobber på en måte 80% nå, med 2 timer ammefri hver dag, men arbeidsmengden er nok den samme som til vanlig. Forskjellen er at jeg bruker mindre tid på det sosiale på jobben, har mindre pauser og jobber antagelig mer effektivt.

Wanaagsan
24 Aug 2007, 13:49
Sjefen min er omsorgsfeminist (virker det som), så det var ikke vanskelig i det hele tatt. Tror ikke hun kan de nye reglene, men i de gamle hadde man (i hvert fall vi i det offentlige) rett til å jobbe deltid når barna var små. Jeg har hørt rykter om at arbeidsmiljøloven fortsatt gir oss lov til det inntil barna er tre år, men har ikke funnet det sjøl.

Jeg har ikke gått ned i stilling, men jeg har hatt hhv 40% og 20% omsorgspermisjon fra min fulle stilling (som jeg for en gangs skyld skal jobbe 100% i i et par måneder).

Jeg kjenner en sykehuslege (som i utg.pkt er unntatt fra arbeismiljøloven), og hun har hatt store vanskeligheter med å få jobbe deltid da barna var 3 og 1 år. Men når hun (legeforeningen og arb.giveren Helse Bergen er ikke lett å ha med å gjøre når det gjelder deltid) greide det, så burde andre ha god sjanse òg.

Anjali
24 Aug 2007, 14:14
Ang. redusert arbeidstid når man jobber i Staten, fant jeg dette i Statens personalhåndbok:


Redusert arbeidstid

Omsorg for små barn

Velferdsmessige grunner


Arbeidstakere som av helsemessige, sosiale eller andre viktige velferdsmessige grunner har behov for det, f.eks. i forbindelse med omsorg for små barn har rett til å få sin arbeidstid redusert, jf. aml. § 10-2 (http://lovdata.no/all/hl-20050617-062.html#10-2). Dette gjelder imidlertid bare dersom dette kan gjennomføres uten ulempe for virksomheten.


Arbeidstaker som ønsker redusert arbeidstid, må gi arbeidsgiver skriftlig varsel om dette snarest mulig og senest 4 uker i forveien. Det kan maksimalt søkes om redusert arbeidstid for inntil 2 år av gangen.
Arbeidstidsreduksjon skal drøftes


Retten til arbeidstidsreduksjon skal drøftes før arbeidsgiver treffer sin avgjørelse. Arbeidstaker kan velge om han/hun vil la seg bistå med en tillitsvalgt e.l. under disse drøftingene.
Arbeidstaker har krav på å gå tilbake til tidligere arbeidstid etter utløpet av en avtalt periode.

Almara
24 Aug 2007, 23:16
Jeg gikk ned i stillingsprosent etter førstemann. Nå jobber jeg 100%. Fant ut at det fort blir mindre lønn, men ikke mindre å gjøre.

-diab-
25 Aug 2007, 14:03
Jeg gikk ned til 80 % etter at tidskontoperioden var over denne gang. Etter 4 uker ble jeg sykemeldt, så til nå har det bare vært et tapsprosjekt... Men det var ikke vanskelig å få. Når en søker redusert stilling i forlengelsen av barselpermisjonen har en vel rett på å få det. Jeg jobber i kommunen.

Luan
25 Aug 2007, 14:10
Når jeg begynte å jobbe igjen begynte jeg i 80% stilling med en fri dag i uken, men nå skal jeg over til 80% fordelt på 5 dager. Jeg skulle gjerne ha jobbet litt mindre, men i min jobb er det ingen som blir satt inn i den reduserte stillingsprosenten..Så nå gjør jeg 100% arbeid på 80% lønn og tid...

bitteliten
27 Aug 2007, 14:11
flott tråd! jeg vil også gå ned til 80% etter permisjon... :icon_smile:

´trikken
29 Aug 2007, 20:27
På min tidligere arbeidsplass var det heller lunken interesse for å gi småbarnsforeldre redusert arbeidstid. Jeg har også hørt at man i teorien HAR krav på det, men det hjelper jo lite når de hekter på en sånn "dersom det ikke medfører ulempe for virksomheten". Min leder sa 100% eller ikke noe, og i denne 100% ble det forventet og jobbe overtid i høysesongen. Denne såkalte høysesongen utgjorde nok en 50% stilling, slik at vi egentlig jobbet 150% alle sammen, så det lederen min egentlig sa var 150% eller ikke noe :( Det var uaktuelt for meg. Særlig med 3 timers reisevei i tillegg.

I andre avdelinger vet jeg at det var noen som jobbet 80%. Alle sammen kunne fortelle at de jobbet like mye som 100%. De satt ofte over mandag til torsdag for å kunne ta fredagen fri som ofte var avtalen de hadde gått inn på (fredager fri). Disse medarbeiderne jobbet da egentlig 100% og fikk lønn som om de jobbet 80% fordi de hadde fast månedslønn.

Horribelt. Jeg skulle ønske det ble tilrettelagt bedre for småbarnsfamilier og muligheten for deltidsjobbing. Hvem skal jeg stemme på da??

Løvemamma
29 Aug 2007, 21:23
Etter at jeg fikk Løvegutten tok jeg helt perm ett år, mens med Løvejenten reduserte jeg stillingen. Har hatt to dager fri i uken en periode og så en dag i en periode. Hos oss er det ikke et problem, men det er mye logistikkarbeid som skal gå opp med dette. Ellers er regelen hos oss at man ikke kan redusere stillingen mer enn med en dag pr uke (til 80%) når man har lederstilling. Derfor måtte jeg tillate å slippe fra meg noe lederansvar i den perioden jeg jobbet 60%. Litt unødvendig syntes jeg. Men blåste i det fordi jeg heller ville prioritere å ha fri med barna mine.

Chance
29 Aug 2007, 22:14
Jeg har gått fra hundre til syttifem prosent.
Egentlig ønsker jeg å gå ned enda litt til, men når det blir er vanskelig å si.. Helst kunne jeg tenkt meg å være hjemme da..
Jeg jobber i helsesektoren og der er det så mange deltidsstillinger fra før at det var ikke en sjel som sa noe på det..

Rivella
29 Aug 2007, 22:25
Jeg har begynt å studere igjen, og det har vært et bevisst valg å gjøre det slik, fremfor å gå tilbake til jobben rett etter permisjonen (jeg skal fortsatt tilbake dit, men ikke fulltid før neste vår). Det er merkbart trangere økonomisk, men jeg er så utrolig glad og takknemlig for at vi har mulighet til å gjøre det på denne måten, for det gir oss en veldig mye mer fleksibel hverdag, og gjør at vi kan ha roligere morgener og lengre ettermiddager. Jeg blir rett og slett ganske sur av langvarig stress, så jeg håper at det vil være mulig at enten mannen eller jeg jobber redusert så lenge vi har små barn, tror det er viktig for å opprettholde fred og balanse i Rivella-familien :meditere:.

mirimor
29 Aug 2007, 22:29
Jeg gikk ned i stillingsprosent etter førstemann. Nå jobber jeg 100%. Fant ut at det fort blir mindre lønn, men ikke mindre å gjøre.

Det er problemet. Vi har samme yrke, ikke sant? :icon_wink:

Jeg vil gjerne ha så lav stillingsprosent som mulig når jeg skal tilbake neste høst (da er kyllingen nesten 2 år). Men under 60 går nok ikke, og kjenner jeg meg selv rett blir det sånn som Almara skisserer...:icon_wink: Men jeg kan jobbe på kveldene og ha ungene (eller kyllingen iallfall) hjemme to dager i uka. Det er mye verdt!

tullejenta
30 Aug 2007, 01:57
Jobber 80% nå. Gull verdt å ha fri på fredagene. Mannen jobber kvelder og helger, tilsvarende 50-70 %

Med kontantstøtte og uten barnehageutgift så går det veldig fint.

Jobbet80 i en jobb og 20 i en anna før, har kuttet den 20% jobben helt...

Halvormamma
30 Aug 2007, 08:37
Jeg jobbet i overkant av 100% før jeg fikk Halvorgutt.
Nå har jeg 80% og det er supert, skulle gjerne jobbet mindre, men det lar seg ikke gjøre ifht økonomi. I mitt yrke er det forderdelig mange deltidsstillinger, og lite 100%.

lilleMy
30 Aug 2007, 22:58
jeg er i 100% stilling etter permisjonen. var spent på hvordan det skulle gå, men det fungerer helt fint. tror at hvis litjtuppa engang blir storesøster så vil jeg vurdere sterkt å gå i redusert stilling.

sjefen er kjempeålreit og har full forståelse for slike ting (det er mannlig sjef...), så tror ikke det er noen problem å få det som jeg vil!!

Maika
31 Aug 2007, 10:23
Mannen er gått ned i 70%! :rose:

Hjertemamma
31 Aug 2007, 11:23
Etter permisjonen med eldstemann jobbet jeg og samboer redusert, diverse varianter mellom 70 og 90 %. På det meste hadde vi 40 % omsorgsperm til sammen. Dette gjorde vi til han var tre år.

Denne gangen skal jeg være hjemme full tid til han er 16 måneder, da overtar hjertepappaen hjemmetilværelsen og jeg skal jobbe fullt. Spent på hvordan det blir for meg. Forutsetningen er at jeg får jobbe med noe som er så spennende at det er "verdt" det, men tanken er at det da er det min tur å følge lange prosjekter på jobb.

´trikken
02 Sep 2007, 21:10
Ser at det er litt forskjellige svar her.

Noen har ikke problemer med å redusere arbeidstiden sin, mens andre har. Dere som ikke allerede har skrevet ned hva dere jobber med og som ikke har noe mot å skrive det... Det skulle vært litt interessant og visst i hvilke yrker det er helt ok å jobbe redusert, og i hvilke yrker det er vanskeligere....

Jeg jobbet med økonomi - ikke populært med deltid.

Dere???