PDA

Se full versjon : Likestilling for fedre eksisterer ikke´trikken
02 Nov 2006, 13:55
http://www.dagbladet.no/nyheter/2006/10/16/479855.html

Jeg må si meg enig med Juritzen. Det er vanskelig å skulle likestille mammaer og pappaer når ikke samfunnet er lagt opp til det...

Marigold
23 Nov 2006, 09:47
Da jeg ble skilt fra pappaen til jentene foreslo jeg delt omsorg. Og det var godt for han å få valget, selv om han foretrakk at de bodde hos meg og besøkte han annenhver helg.
Jeg er også enig i at menn bør kunne få permisjon basert på egen inntekt.

Men jeg er ikke enig i at permisjonen skal deles likt. Det er kvinner som går gravide, kvinner som føder og kvinner som ammer. :barn:

Twig
23 Nov 2006, 09:54
Jeg er også enig i at menn bør kunne få permisjon basert på egen inntekt.

Men jeg er ikke enig i at permisjonen skal deles likt. Det er kvinner som går gravide, kvinner som føder og kvinner som ammer. :barn:

Helt enig! :blåblomst:

Jeg tror vi må innse at når det kommer til barn, vil vi aldri ha full likestilling. Og er det egentlig så farlig? Hva blir det neste liksom - at pappa skal ta halve svangerskapet og fødselen også?? :knegg: I sånne debatter savner jeg perspektivet om hva som faktisk er best for barnet. Delt omsorg er ikke alltid best for barn, ikke delt permisjon heller!

Marigold
23 Nov 2006, 10:00
savner jeg virkelig forståelsen av at det faktisk er forskjell på menn og kvinner - heldigvis. Det betyr ikke at en enslig mann skal bli diskriminert i forhold til en enslig mor. Men blir de virkelig det? Jeg ville trodd de fikk økonomisk støtte de også?

Filipine
23 Nov 2006, 10:22
Men jeg er ikke enig i at permisjonen skal deles likt. Det er kvinner som går gravide, kvinner som føder og kvinner som ammer. :barn:

Jeg er helt enig! Jeg er forøvrig ikke opptatt av likestilliing. Men jeg er opptatt av likeverd. Det er en helt spesiell fase mellom mor/barn i spedbarnsfasen. Men faren skal jo være far hele livet! Hvorfor ikke fokusere på hva de kan gjøre som utfyller mor? Og som er like verdifullt, selv om det ikke er i samme tidsrom?

Husnissemor
23 Nov 2006, 12:54
Problemet med at mødre nekter fedre å være sammen med barna sine, tror jeg er grundig blåst opp av Foreningen2Foreldre! Forskning viser at det er åtte ganger så vanlig at menn ikke har lyst til å ha kontakt med barna og ikke gidder å stille opp. Personlig har jeg heller aldri hørt om en mor som nekter barna kontakt med faren sin, men fedre som ikke stiller opp, er det overflod av.

De andre kjernesakene til Døving og de andre fedrene som uttalte seg i denne diskusjonen, nemlig at menn må få være med på bestemme om en jente skal ta abort, og at en far må få slippe å betale for et barn han ikke vil ha, er bare tøys. Det er trist at avisene lar enkeltindivider trekke en viktig samfunnsdebatt ned på et slikt nivå!

Jeg er også mot delt omsorg som standardløsning når foreldre ikke bor sammen. Barn trenger et sted å bo!

Økt tvungen fedrekvote er jeg også mot. Den er uforenlig med langvarig amming og biologiske kjensgjerninger som at det ofte tar et år før kroppen er tilbake til det normale etter en fødsel. Det er vi kvinner som går gravide, føder og ammer. Det får man ikke gjort noe med.
:supermod:

løve70
23 Nov 2006, 14:10
Det er helt klart et stykke å gå før fedre har likestilling når det gjelder omsorg for barn. Likestilling generelt forresten, men det er en helt annen diskusjon ;)

Fedrene bør komme mer på banen når det gjelder permisjon. Å innføre en tvungen deling synes jeg er for drøyt, men en løsning der 1/3 er forbeholdt henholdsvis mor og far og 1/3 kan fordeles fritt er jeg så absolutt for. Jeg skulle ønsket at det ikke hadde vært nødvendig, men det ser dessverre ikke ut til at dette er noe som går seg til av seg selv.... :( Det er fremdeles mange fedre som ikke er klar over at permisjonen ikke er forbeholdt moren... og at de faktisk kan ta mer enn fedrekvoten. Det er også min oppfatning at mange mødre ser på permisjonen som 'sin'. For meg er mor og far likeverdige omsorgspersoner selv om far aldri kan føde eller amme.

Når det gjelder omsorg etter et samlivsbrudd, synes jeg det ville vært naturlig at en delt løsningen var utgangspunktet.

Generelt synes jeg det er viktig å få fedrene mye mer på banen når det gjelder omsorg for barna. Det har selvfølgelig blitt bedre de senere år, men vi har fremdeles en lang vei å gå..

Å hevde at menn skal kunne kreve at en kvinne bærer frem et barn er en helt annen sak. Jeg forstår selvfølgelig problemstillingen, men det må være opp til kvinnen å bestemme over sin egen krop...

Zita
24 Nov 2006, 02:50
Problemet med at mødre nekter fedre å være sammen med barna sine, tror jeg er grundig blåst opp av Foreningen2Foreldre! Forskning viser at det er åtte ganger så vanlig at menn ikke har lyst til å ha kontakt med barna og ikke gidder å stille opp. Personlig har jeg heller aldri hørt om en mor som nekter barna kontakt med faren sin, men fedre som ikke stiller opp, er det overflod av.

De andre kjernesakene til Døving og de andre fedrene som uttalte seg i denne diskusjonen, nemlig at menn må få være med på bestemme om en jente skal ta abort, og at en far må få slippe å betale for et barn han ikke vil ha, er bare tøys. Det er trist at avisene lar enkeltindivider trekke en viktig samfunnsdebatt ned på et slikt nivå!

Jeg er også mot delt omsorg som standardløsning når foreldre ikke bor sammen. Barn trenger et sted å bo!

Økt tvungen fedrekvote er jeg også mot. Den er uforenlig med langvarig amming og biologiske kjensgjerninger som at det ofte tar et år før kroppen er tilbake til det normale etter en fødsel. Det er vi kvinner som går gravide, føder og ammer. Det får man ikke gjort noe med.
:supermod:

Jeg er fullstendig enig i alt du sier, Husnissemor!

Og det å jobbe for at barnefars rettigheter skal ivaretas er jo ren idioti når det skal gå på bekostning av barna!

Marigold
24 Nov 2006, 10:09
Dette har utviklet seg til en spennende og engasjerende diskusjon.
Jeg er enig i at barn trenger et sted å bo, og at det optimale er at de bor et sted og besøker et annet. Hvis du skal ha delt omsorg må foreldrene bo rett ved hverandre, slik at barna kan ha samme omgangskrets. De jeg kjenner som har fått til dette har veldig fornøyde barn.

Da jeg tilbød min ex delt omsorg var det for å ikke spille han helt ut av banen. Jeg ønsket skilsmisse, jeg hadde allerede tuffet en annen, og jeg skulle ta barna? Han ville ikke taklet det. Ved å tilby delt omsorg fikk han noe av kontrollen tilbake. Det var viktig når vi tross alt skulle samarbeide i de neste 12 årene om barna. (Emilie var 7).

Jeano
24 Nov 2006, 10:13
Jeg er nok også enig med deg husnissemor.
Jeg har erfart dette både med meg selv og med barna mine.
Jentene mine har fedre som ikke stiller opp, og på en måte er jeg glad for det. Jeg slipper og levere de fra meg annen hver helg og annen hver jul ol.

Jeg vet også om en del fedre som vil betale minst mulig i farsbidrag, og setter opp mange timer med samvær. Og når de skal ha barna så blir de passet av besteforeldre forde faren i huset heller vil feste:duh:

Jeg liker kke den ordningen. De skulle betalt etter kapasitet.
Det ER dyrt å ha barn, og farsbidrag er bare en liten brøkdel av hva det koster.

Sofia
24 Nov 2006, 14:08
Jeg er enig med Fillipine (som så ofte...) om at det er helt essensielt å skille mellom likhet og likeverd. Fedre og mødre er ikke like, men de er like verdifulle i barnets liv. Og hva innebærer det egentlig å være likestilt.

For meg er spørsmålet om delt omsorg også ett det ikke går an å besvare kategorisk - jeg mener man må vurdere individuelle tilfelle. Momenter vil være:
- hvordan har omsorgen for barna vært ordnet mens samlivet fortsatt bestod
- hvor gammelt er barnet
- hvor langt fra hverandre bor foreldrene
- hvordan er dialogen mellom foreldrene generelt.

Barnelovens prinsipp om at barnets beste skal være ledende er faktisk av natur slik at i noen tilfelle vil delt omsorg være optimalt, og i andre vil det kunne være direkte uheldig. Og nettopp derfor er dette emnet vanskelig å diskutere på et prinsipielt plan.

Husnissemor
24 Nov 2006, 14:58
Jeg liker kke den ordningen. De skulle betalt etter kapasitet.
Det ER dyrt å ha barn, og farsbidrag er bare en liten brøkdel av hva det koster.

Enig med deg! En far som har barnet sitt 25 % av tiden, har ikke automatisk 25 % av utgiftene til barnet av den grunn. I tillegg til mat og trikkebilletter skal barn ha klær, fritidsutstyr, stor nok plass der de bor osv. Fedrene til mine eldste har aldri hatt et eget rom til dem i leiligheten, for eksempel.

Der våknet bebin min! Hadet! :barn:

Marigold
24 Nov 2006, 15:16
Feminsme kan deles i to grupper: Forskjellsfeminisme og Likhetsfeminisme.Som man kan lese av navnene mener Forskjellsfeministene at det er forskjell på kjønnene og at begge grupper skal ha likeverd.
Likehetsfeminstene derimot mener at det er forskjellene mellom kjønnene er bittesmå og at menn og kvinner derfor skal behandles likt.
Som vi alle vet har Likhetsfeminstene i så stor grad rådet grunnen at selv Klassekampen tok selvkritikk for en stund siden.
Jeg har faktisk flere ganger prøvd å finne materiale om Forskjellsfeminisme, men uten hell.

Så her har samfunnet en stor jobb gjøre.

Imse
24 Nov 2006, 15:39
Likestilling mellom kjønnene er litt gammeldags synes jeg. Mor går gravid, mor føder og mor ammmer. Så når det gjelder permisjon, så bør mor ha den permisjonen hun har rett på per i dag. MEN jeg synes far burde ha mere rettigheter til permisjon samtidig eller etter mor. Mannen min har ikke rett på annet enn 2 uker ulønnet permisjon etter fødsel når jeg tar ut engangsstønad. Hadde jeg ikke tatt ut engangsstønad hadde han hatt rett på 6 uker permisjon med lønn, men ikke før barnet er 6 uker. Jeg har egneltig et stort behov for hjelp den første måneden, men det kan jeg ikke få, fordi mannen uansett ikke får permisjon før etter at barnet er 6 uker. Helt sprøtt spør du meg. Så nå blir det til at han tar seg litt ekstra fri før og etter fødsel, men ikke så lenge som 6 uker fordi han ikke kan ta så lenge fri fra jobben( i ytterste konsekvens så kan han selvfølgelig, men han vil ikke..).

Det med delt omsorg osv har jeg ikke noen sterke formeninger om, annet enn at far og mor i de fleste tilfeller er like gode foreldre og at barna som oftest har det best sammen med begge. Tenker lite på det da jeg er så godtroende at jeg tror neppe jeg kommer til å oppleve den problematikken selv( jepp, vi tror det begge to;) )... Men slike ting er VANSKELIGE!
Min søsters eks betaler farsbidrag og fører opp mange timers samvær, men gutten er hos foreldrene hans og ikke hos ham. Men de synes det er greit fordi gutten liker seg godt sammen med de besteforeldrene.. Men jeg synes det er teit å "lure" systemet slik.