• Om Ringblomst

    Ringblomst ble startet i september 2007 og er et diskusjonsforum med tilknytningsomsorg som ramme. Ved starten av 2010 teller vi ca 1200 medlemmer, og for tiden er det ca 300 av disse som bruker forumet aktivt. Rammen hos oss er vid og det er høyt i taket for å lufte små og store tanker om foreldreskapet.

    På Ringblomst er vi ikke så opptatt av metoder, hvis for eksempel du ønsker å diskutere ulike "sovekurer", vil du ikke finne så mange meningsfeller hos oss. Vi er opptatt av å skape en trygg og god tilknytning og at respekten for barnet og dets signaler og behov er det viktigste, og det gjennomsyrer diskusjonene hos oss.

  • Velkommen til Ringblomst!

    Ringblomst er et nettsted bygget på tilknytningsomsorg. Vårt formål er å fremme nærhet og trygge bånd mellom barn og deres omsorgspersoner. Du kan lese mer om tilknytningsomsorg her. Aktiviteten på nettstedet foregår i all hovedsak i vårt forum hvor du kan lese uten melde deg inn. På forumet diskuterer foreldre fra alle landets kriker og kroker foreldrerollens små og store utfordringer med tilknytningsomsorg som ramme. Kanskje er Ringblomst det du leter etter som en inspirasjon til nettopp ditt foreldreskap?

    Du er hjertelig velkommen til å ta en titt!