• Om FamLab

  FamLab er den norske avdelingen av en internasjonal undervisnings- og rådgivningsorganisasjon basert på den danske familieterapeuten og forfatteren Jesper Juuls erfaringer og teorier omkring relasjonene i familier. Til daglig ledes FamLab av Hans Holter Solhjell.

  FamLab henveder seg først og fremst til foreldre som ønsker å få fastere grunn under føttene i rollen som foreldre, og partnere som har lyst til å utvikle deres egne verdier og praksis i dialog med Jesper Juuls prinsipper for samliv og barneoppdragelse, og i dialog med andre foreldre.

  Family-lab International
  Family-lab International® er en international organisation, som har til formål at formidle kunnskap, innsikt og rådgivning til foreldre, som ønsker inspirasjon og støtte til at utvikle deres familieliv så konstruktivt som mulig. Jesper Juul er faglig leder i organisasjonen.  Family-lab International® tilbyr åpne seminarer, temakvelder, litteratur, DVD’er, artikler m.v. som bygger på Jesper Juuls erfaringer og teorier omkring samliv og barneoppdragelse supplert med andre eksperter, hvis verdigrunnlag er i tråd med Family-labs.

  Family-lab International® tilbyr også seminarer, foredrag o.a. til virksomheter, institusjoner og kommuner.

  Family-lab Internationals stab av seminarledere og foredragsholdere består av erfarne fagfolk innenfor pedagogikk, psykologi, familieterapi og familierådgivning, som gjennom videreutdannelse har kvalifisert seg som sertifiserte Family-Lab undervisere.

  Family-lab International® arbeider gjennom selvstendige nasjonale enheter, som foreløpig er etablert i:
  • Norge
  • Danmark
  • Sverige
  • Tyskland
  • Kroatia
  • Østerike
  • Slovenia
  • Italia

  Du kan lese mer om leder for Family-lab Jesper Juul på hans egne hjemmesider.

  En av administratorene samt et medlem av Ringblomst ble våren 2010 sertifisert som seminarleder og kan holde foredrag. Vi vil informere mer om dette og samarbeidet med FamLab i en egen artikkel.

  FamLab har en egen bokhandel på sine nettsider.

  Samarbeid mellom Ringblomst og FamLab
  Ringblomst har et uforpliktende samarbeid med FamLab som vi deler verdigrunnlag og filosofi med. Vi på Ringblomst har jo mange inspirasjonskilder- og en av dem er Jesper Juul. Hans bøker og artikler - samt øvrige bøker anbefalt av FamLab har blitt diskutert mye på forumet.
 • Velkommen til Ringblomst!

  Ringblomst er et nettsted bygget på tilknytningsomsorg. Vårt formål er å fremme nærhet og trygge bånd mellom barn og deres omsorgspersoner. Du kan lese mer om tilknytningsomsorg her. Aktiviteten på nettstedet foregår i all hovedsak i vårt forum hvor du kan lese uten melde deg inn. På forumet diskuterer foreldre fra alle landets kriker og kroker foreldrerollens små og store utfordringer med tilknytningsomsorg som ramme. Kanskje er Ringblomst det du leter etter som en inspirasjon til nettopp ditt foreldreskap?

  Du er hjertelig velkommen til å ta en titt!

 • Recent Forum Posts Recent Forum Posts

 • Recent Blog Posts Recent Blog Posts

  Feilmedisinering

  18 Jun 2010  

  Som en film i høy hastighet

  12 Jun 2010  

  Streik, ja..

  08 Jun 2010  

  Jeg prøver også!

  07 Jun 2010  

  Nattlig infusjon

  06 Jun 2010