• Problemløsning Gjennom Samarbeid

  Hvordan kan vi forstå og hjelpe barn og ungdom
  med sosiale, emosjonelle og adferdsmessige utfordringer?

  Fredag 23. september, i Oslo kl. 08.00 - 16.00.

  Ross Greene er professor ved Department of Psychiatry ved Harvard Medical School, og har utviklet metoden ”Collaborative Problem Solving" (CPS). CPS kan vi på norsk kalle "Problemløsning Gjennom Samarbeid."

  Dr. Ross Greene er forfatter av bøkene ”Lost at School” og "Eksplosive barn". Barn som blir ekstremt sinte, frustrerte, noen ganger voldsomme, og som har for vane å eksplodere ofte og for tilsynelatende ingenting, kan være meget utfordrende og slitsomme å omgås. Foreldre, førskolelærere, lærere og andre som opplever dette daglig vet alt om dette. Ofte har de prøvd alt, men lite hjelper. Hva gjør en da?

  Mer info om Greene og kurs finner du her:

  famlab.no/problemlosninggjennomsamarbeid.asp
 • Velkommen til Ringblomst!

  Ringblomst er et nettsted bygget på tilknytningsomsorg. Vårt formål er å fremme nærhet og trygge bånd mellom barn og deres omsorgspersoner. Du kan lese mer om tilknytningsomsorg her. Aktiviteten på nettstedet foregår i all hovedsak i vårt forum hvor du kan lese uten melde deg inn. På forumet diskuterer foreldre fra alle landets kriker og kroker foreldrerollens små og store utfordringer med tilknytningsomsorg som ramme. Kanskje er Ringblomst det du leter etter som en inspirasjon til nettopp ditt foreldreskap?

  Du er hjertelig velkommen til å ta en titt!