• Hverdagshistorier

    Å leve med barn er aller mest hverdager, det er oppturer, nedturer, gleder, tårer, latter, fortvilelse - en bergogdalbane av tempo, følelser og hendelser. Det er å plutselig oppdage at den lille babyen, den utprøvende treåringen, den undrende seksåringen plutselig har sprunget videre i utviklingen - hvor ble tiden av?

    Ringblomsts medlemmer deler gjerne sine hverdagshistorier, og vi ønsker å presentere noen av dem. Med jevne mellomrom publiseres en ny hverdagshistorie som speiler tilknytningsomsorg i praksis.


  • Velkommen til Ringblomst!

    Ringblomst er et nettsted bygget på tilknytningsomsorg. Vårt formål er å fremme nærhet og trygge bånd mellom barn og deres omsorgspersoner. Du kan lese mer om tilknytningsomsorg her. Aktiviteten på nettstedet foregår i all hovedsak i vårt forum hvor du kan lese uten melde deg inn. På forumet diskuterer foreldre fra alle landets kriker og kroker foreldrerollens små og store utfordringer med tilknytningsomsorg som ramme. Kanskje er Ringblomst det du leter etter som en inspirasjon til nettopp ditt foreldreskap?

    Du er hjertelig velkommen til å ta en titt!