Ringblomst FAQ

Here you can find answers to questions about how the board works. Use the links or search box below to find your way around.

vBulletin CMS

The vBulletin CMS allows you and your users to create, edit and publish articles directly to your site. It combines a simple to use content manager with a unique organizational system that lets you control the smallest detail of the site from the number of sections, to the overall layout, to the placement of widgets and displays on each page.

FORUTSETNINGER FOR MEDLEMSKAP

Velkommen som bruker på ringblomst.no, et nettverk av nære foreldre!

Vi har noen enkle regler for at alle skal få et hyggelig og utbytterikt opphold.

Om Ringblomst.no
Ringblomst.no er åpent for alle, og vi kan derfor ikke være ansvarlige for innholdet i brukernes innlegg. Forfatterene er selv ansvarlig for innholdet i egne innlegg. Vi ønsker derimot å presisere at Ringblomst.no ønsker å være et inkluderende og positivt forum, hvor medlemmene kan føle seg velkommen og respektert.

Alle innlegg på åpent forum er tilgjengelig for alle, og vi råder dere derfor til å ikke legge ut sensitiv informasjon som navn, adresse, telefonnr, eller tidspunkt dere vil være på ferie.

Ringblomst.no er et ikke-medisinsk forum som derfor ikke skal erstatte legebesøk eller faglig ekspertise. Disse sidene kan ikke benyttes for å stille diagnose eller sette i gang behandling.

Innlegg som bryter med norsk lov vil bli anmeldt.

Uttalelser som administratorer og moderatorer gjør på forumet er ikke de offisielle meningene til ringblomst.no, hvis dette ikke er presisert eller i samsvar med en administrativ- eller moderatoroppgave. Moderatorer og Administratorer er også foreldre som har tanker og meninger.

Administrasjonen tar gjerne imot ris og ros, men endelige avgjørelser er ikke åpne for diskusjon.

Generelt
Vi ønsker rimelig takhøyde, men ikke på bekostning av den positive tonen i forumet. Brukere som i hovedsak skriver innlegg eller PM´er som skaper dårlig stemning vil bli utestengt. Dette er et forum hvor man skal respektere andre medlemmer og ikke benytte seg av nedverdigende kommentarer eller betegnelser.

Vi tillater ikke porno, trusler, rasisme, identifisering av brukere (for eksempel navn, adresse, telefonnummer, e-post,o.l) eller offentliggjøring av PM (private meldinger).

Tråder eller innlegg som utmerker seg negativt, enten ved mobbing eller fornærmelser hvor man tar for seg person og ikke sak, kan fjernes av administrasjonen eller moderatorer, og hovedinnlegger vil da få skriftelig forklaring på dette.

Innlegg som inneholder, eller oppmuntrer til, personhets og trakassering vil bli slettet. Disse reglene gjelder også PM-er, som også kan innrapporteres på lik linje med innlegg.

Det er ikke tillatt å registrere flere profiler.

Det er ikke tillatt å registrere seg med ukjent/anonym IP.

Sitater/kopiering
Det er ikke tillatt å kopiere elementer fra dette forumet. Dette gjelder tråder, innlegg, andre tekster, bilder, avatarer og alt annet som finnes her. Ta kontakt med Administrator dersom du/dere ønsker tillatelse til å bruke noen av våre elementer. Grove brudd på denne regelen vil anmeldes og bruker vil bli utestengt!

Det er ikke tillatt å legge ut tekster/bilder uten skriftlig tillatelse fra opphavsmannen. Dette gjelder blant annet dikt, noveller, musikktekster, o.l. Artikler fra nettaviser/nettsider kan siteres i korte utdrag for å starte en diskusjon (dvs. 3-4 linjer). Link til avisen/nettsiden MÅ legges ved.

Reklamering
Forumet er ingen annonseplass. Innlegg vi vurderer som reklame for andre fourm eller brukerens egen eller andres næringsvirksomhet, vil bli slettet ("andre" er noen som man er i familie med, nære venner med, eller en bedrift man selv eller en nær familiemedlemm har profesjonell tilknyting til, eller moderator/admin ved andre nettforum) Dette gjelder også signaturer! Reklamering via PM´er er heller ikke tillatt. Dersom vi kommer over forekomster i signaturer vil du først bli bedt om selv å slette forekomsten, dersom det ikke er en grov overtredelse. Dette er det Admin/Mod som avgjør.

Hvis dere ønsker å reklamere for deres sider på vårt nettsted kan dere undersøke vilkår for annonsering ved å kontakte en av administratorene på pm eller mail.
Ringblomst.no kan ikke brukes til kommersielt salg, innsamling av penger eller e-postadresser.

Gjentatte brudd på én eller flere av disse reglene kan føre til utestengelse.

Kjøp og salg
Alt kjøp og salg foregår på egen risiko. Men dersom du opplever svindel ta kontakt med ledelsen slik at vi kan forhindre at andre medlemmer også opplever dette. Vi vil så klart også prøve å hjelpe dem som har blitt utsatt for dette med evt. anmeldelse av forholdet. Svindel fører til utestengelse.

Kjøp og salg er en tjeneste for våre allerede aktive medlemmer og vi krever at man har 100 innlegg og 30 dagers medlemskap for å få poste på blomstermarkedet. Kjøp og salg skal kun foregå på blomstermarkedet og tråder/poster med slikt innhold på andre underforum vil bli slettet.

Det er tillatt å selge selvlagde produkter, men bare i liten skala og uten noe merkenavn. Dersom du selger produkter igjennom blogg/nettbutikk får du heller ta kontakt med ledelsen for å høre om våre vilkår for annonsering.


Innrapportering/kontakt med administrasjonen
Dersom du finner et innlegg/tråd som du mener bryter med disse reglene, eller som virker støtende på noen måte, kan du innrapportere dette. Innlegget/tråden vil da bli diskutert av administratorer/moderatorer og vi tar en avgjørelse i samsvar med reglene. Avgjørelsene er ikke åpne for diskusjon.

Er du registrert medlem, og har spørsmål til administrasjonen, kan du stille disse på Forslag og kommentarer til Ledelsen. For spørsmål angående generelt forumbruk, skriv et innlegg på Tekniske Spørsmål eller bruk søkefunksjonen.

Board FAQ

Here you can find answers to questions about how the board works. Use the links below or the search box above to find your way around.

Blog FAQ

The Blog system gives you your own personal space at Ringblomst. Depending on how the administrator has configured the blog, you will be able to create your own entries and control who may view them.

Search FAQ

Select this option if you would like your search to look in the text of FAQ items as well as their titles.

Select an option here to specify how you would like your search query to be treated. 'Any words' will return the most numerous but possibly least relevant results, while 'Complete phrase' will return only results that contain exactly what you are searching for.