Ringblomst  

Gå Tilbake   Ringblomst

Search FAQ
Search Word(s):
Matching Options:
Search in:

Generellt
GENERELLT hva gjelder respekt for Ringblomst.no og hverandre

1) Vis respekt for Ringblomst.no ved å ikke anbefale andre nettsteder med samme innhold og tjenester som dette nettstedet allerede tilbyr, eller anmode medlemmer om å bli medlemmer av et lignende forum. Dette har kun med respekt å gjøre.

2) Vis respekt for diversiteten i samfunnet på Ringblomst.no. Husk at vi er preget av diversitet, og at det som holder oss sammen som en gruppe er vårt felles mål om å spre bæring av barn. Vi oppmuntrer til å snakke om din religion og hvordan denne har hjulpet og veiledet deg - men ikke profeter eller forsøk om omvende medlemmer da dette kan være uønsket av veldig mange medlemmer som ikke ønsker det. Inklusjon av setninger som personifiserer at dette er DITT synspunkt kan gjøre under, som "I min erfaring..." og "MIn personlige erfaring..." og lignende. Dette hjelper andre i føle seg komfortabel med at andre synspunkter enn deres egne er uttrykt. Det samme gjelder politiske synspunkter.

3) Respekter andre internet samfunn. Ikke legg ut linker til andre forum med det målet å oppmuntre Ringblomst-medlemmer å bli medlemmer KUN for å debattere et visst tema som er tatt opp på det forumet. Dette er mangel på respekt for andre forum og deres diskusjoner. Det kan også virke negativt på tettinntil.no

4)Unngå å diskutere medlemmers tråder og andre medlemmer på private forum. Dette er å baksnakke folk, og det er ikke noe som vi oppmuntrer til på tettinntil.no - dette er et vennlig og godt samfunn hvor vi respekterer hverandre. Diskusjon av emner er helt fine - sålenge baksnakking unngås. Moderatorer vil hjelpe til å styre en slik diskusjon inn på rett vei.

5)Vær varsom med andre medlemmer av samfunnet vårt. Ikke skriv kommentarer som er nedsettende, fornærmende, provoserende, irriterende, plagsomme, ydmykende, eller stiller spørsmål ved et medlems intensjoner eller karakter. Bruk av PM systemet til å fornærme eller plage våre medlemmer er også et brudd på vårt nettsteds standarder, og bør rapporteres til en moderator eller Admin.

FORUTSETNINGER FOR MEDLEMSKAP
Velkommen som bruker på ringblomst.no, et nettverk av nære foreldre!

Vi har noen enkle regler for at alle skal få et hyggelig og utbytterikt opphold.

Om Ringblomst.no
Ringblomst.no er åpent for alle, og vi kan derfor ikke være ansvarlige for innholdet i brukernes innlegg. Forfatterene er selv ansvarlig for innholdet i egne innlegg. Vi ønsker derimot å presisere at Ringblomst.no ønsker å være et inkluderende og positivt forum, hvor medlemmene kan føle seg velkommen og respektert.

Alle innlegg på åpent forum er tilgjengelig for alle, og vi råder dere derfor til å ikke legge ut sensitiv informasjon som navn, adresse, telefonnr, eller tidspunkt dere vil være på ferie.

Ringblomst.no er et ikke-medisinsk forum som derfor ikke skal erstatte legebesøk eller faglig ekspertise. Disse sidene kan ikke benyttes for å stille diagnose eller sette i gang behandling.

Innlegg som bryter med norsk lov vil bli anmeldt.

Uttalelser som administratorer og moderatorer gjør på forumet er ikke de offisielle meningene til ringblomst.no, hvis dette ikke er presisert eller i samsvar med en administrativ- eller moderatoroppgave. Moderatorer og Administratorer er også foreldre som har tanker og meninger.

Administrasjonen tar gjerne imot ris og ros, men endelige avgjørelser er ikke åpne for diskusjon.

Generelt
Vi ønsker rimelig takhøyde, men ikke på bekostning av den positive tonen i forumet. Brukere som i hovedsak skriver innlegg eller PM´er som skaper dårlig stemning vil bli utestengt. Dette er et forum hvor man skal respektere andre medlemmer og ikke benytte seg av nedverdigende kommentarer eller betegnelser.

Vi tillater ikke porno, trusler, rasisme, identifisering av brukere (for eksempel navn, adresse, telefonnummer, e-post,o.l) eller offentliggjøring av PM (private meldinger).

Tråder eller innlegg som utmerker seg negativt, enten ved mobbing eller fornærmelser hvor man tar for seg person og ikke sak, kan fjernes av administrasjonen eller moderatorer, og hovedinnlegger vil da få skriftelig forklaring på dette.

Innlegg som inneholder, eller oppmuntrer til, personhets og trakassering vil bli slettet. Disse reglene gjelder også PM-er, som også kan innrapporteres på lik linje med innlegg.

Det er ikke tillatt å registrere flere profiler.

Det er ikke tillatt å registrere seg med ukjent/anonym IP.

Sitater/kopiering
Det er ikke tillatt å kopiere elementer fra dette forumet. Dette gjelder tråder, innlegg, andre tekster, bilder, avatarer og alt annet som finnes her. Ta kontakt med Administrator dersom du/dere ønsker tillatelse til å bruke noen av våre elementer. Grove brudd på denne regelen vil anmeldes og bruker vil bli utestengt!

Det er ikke tillatt å legge ut tekster/bilder uten skriftlig tillatelse fra opphavsmannen. Dette gjelder blant annet dikt, noveller, musikktekster, o.l. Artikler fra nettaviser/nettsider kan siteres i korte utdrag for å starte en diskusjon (dvs. 3-4 linjer). Link til avisen/nettsiden MÅ legges ved.

Reklamering
Forumet er ingen annonseplass. Innlegg vi vurderer som reklame for andre fourm eller brukerens egen eller andres nettbutikk, vil bli slettet ("andre" er noen som man er i familie med, nære venner med, eller en butikk man selv eller en nær familiemedlemm har profesjonell tilknyting til, eller moderator/admin ved andre nettforum) Dette gjelder også signaturer! Reklamering via PM´er er heller ikke tillatt. Dersom vi kommer over forekomster i signaturer vil du først bli bedt om selv å slette forekomsten, dersom det ikke er en grov overtredelse. Dette er det Admin/Mod som avgjør.

Hvis dere ønsker å reklamere for deres sider på vårt nettsted kan dere undersøke vilkår for annonsering ved å enten kontakte Taratroll eller Flamenquilla på PM.
Ringblomst.no kan ikke brukes til kommersielt salg, innsamling av penger eller e-postadresser.

Gjentatte brudd på én eller flere av disse reglene kan føre til utestengelse.


Innrapportering/kontakt med administrasjonen
Dersom du finner et innlegg/tråd som du mener bryter med disse reglene, eller som virker støtende på noen måte, kan du innrapportere dette. Innlegget/tråden vil da bli diskutert av administratorer/moderatorer og vi tar en avgjørelse i samsvar med reglene. Avgjørelsene er ikke åpne for diskusjon.

Er du registrert medlem, og har spørsmål til administrasjonen, kan du stille disse på Forslag og kommentarer til Ledelsen. For spørsmål angående generelt forumbruk, skriv et innlegg på Tekniske Spørsmål eller bruk søkefunksjonen. Vennligst respekter at administratorene kun svarer på spørsmål åpent på forumet. PM-funksjonen og administratorenes egne mailadresser skal kun brukes for personlige henvendelser.

Board FAQ
Here you can find answers to questions about how the board works. Use the links below or the search box above to find your way around.


Alle klokkeslett er GMT +2. Nå er klokken 14:20.


Drevet av: vBulletin versjon 3.7.2
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.

Oversatt av: lavkarbo.no, fitnessprat.no, barnemix.no, n4f.no, mfl.