Pages

Recent Posts

Viktige nettsteder

About

Subscribe to this blog's feed

8 idealer for livet med små barn

Tilknytningsomsorg er en filosofi som i stor grad handler om å knytte sterke bånd mellom foreldre og barn. Denne typen barneoppdragelse oppfordrer foreldre til å respondere på barnets gråt og gi det trygghet ved å følge barnets behov. Som resultat vil barnet utvikle seg til et empatisk, trygt og sikkert barn, som har fått alle sine grunnleggende behov møtt i barndommen.

Tilknytningsomsorg er ikke et fast mønster man må følge eller en oppskrift som er lik for alle. Hver familie må være bevisste på sitt barn, på dens personlighet og hva det trenger.

FØLGENDE ER 8 IDEALER FOR LIVET MED SMÅ BARN:

1. Forberedelse til fødsel. Å knytte bånd til barnet starter allerede i graviditeten. Forberedelsene kan hjelpe deg opp mot den fødselen du ønsker.

2. Å respondere på barnets gråt og forstå dets behov. Gråting er barnets måte å kommunisere på og ved å tilbringe mye tid sammen med barnet, lærer du mye om ditt unike barn og dens personlighet.

3. Ved å amme barnet danner man et godt utgangspunkt for å møte barnets behov for kroppskontakt, så vel som det næringsmessige.

4. Å bære barnet. Ved å bære barnet, enten ved å holde det eller ved bruk av slynger, holder man barnet nærmt, og man møter barnets behov for fysisk kontakt, trygghet, stimulering og bevegelse. Barn som bæres gråter mindre.

5. Samsoving. Å vite hvordan man på en trygg måte kan møte barnets behov om natten, så vel som om dagen. Det bidrar til bedre og lenger søvnperioder 

for både liten og stor og nyere forskning viser hvordan det reduserer faren for krybbedød.

6. Det mest gunstige for både liten og stor, er å tilbringe mest mulig tid sammen med barnet. Når barnet er nyfødt bør man unngå å være borte fra det.

7. Positiv, ikke-voldelig oppdragelse er viktig. Kjefting, respektløs behandling og straff er "metoder" man bør ta avstand fra. Det er viktig å "se" barnet.

8. Det er viktig å skape en balanse i familien, hvor likeverdet bevares og hvor foreldrene følger sin intuisjon. Det er viktig at de voksne tar ansvar for seg selv, og holder formen ved like ved å spise sunt og trene regelmessig. Dette for å forhindre "utbrenthet". Spedbarns behov er intense og de krever øyeblikkelig resondering, noe som krever at foreldrene også er i stand til å ta vare på sine egne behov for å best mulig fungere optimalt.

Tilknytningomsorg er som sagt ikke en dogma man skal følge etter punkt og prikke. Det handler om å se barnet sitt, lytte til det og følge dets behov. I bunn og grunn handler det om å respektere barnet som en person som har følelser og tanker.

Categories

 • Amming
 • AP EUropa
 • Bæring
 • Månedens Premie
 • Sjiraffspråket
 • Tilknytingsomsorg generellt
 • Varsom og Mild Disiplin

Photo Albums

October 2007

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Archives

 • October 2007
 • August 2007
 • July 2007
 • June 2007
 • May 2007