Powered by Max Banner Ads 

Ammelinker

september 4th, 2008 . by admin

Her er noen linker som kan være veldig god hjelp når du leter etter informasjon og støtte:

www.ammehjelpen.no Ammehjelpen har masse info på norsk om amming, de har også live chat dersom man trenger hjelp av en ammehjelper.
www.lalecheleague.org International ammehjelp organisasjon
www.breastfeeding.com En side med artikler, info og historier om amming. De har også mange flotte videoer.
http://askdrsears.com/html/2/T020100.asp Dr. Sears har masse råd og info om amming, både om det å amme og om tilknytting gjennom amming.
http://www.kellymom.com/ En flott side om tilknytting og amming.

Ammehjelpen

september 4th, 2008 . by admin

Ammehjelpen


Ringblomst.no har det privilegiet å ha to ammehjelpere som moderatorer på ammeforumet - Perle og Pixie
Ammehjelpen er en frivillig organisasjon som ble startet i 1968, hvor ca 200 ammehjelpere på landsbasis frivillig støtter mødre som ammer og som behøver råd. Rådgivningen er gratis, og til vanlig per telefon, selv om mye også foregår på e-post og ved hjemmebesøk.
En ammehjelper er en mor som har egen ammeerfaring, interesse for amming, og har gjennomført Ammehjelperoppgaven (14 siders skriftlig oppgave som løses individuelt og godkjennes av Ammehjelpen, som gjør nettopp din ammehjelp til en kompetent rådgiver på sitt fagfelt).
Målet for Ammehjelpen er å verne og fremme amming ved å gi råd og støtte til de som henvender seg til dem og søker råd, ikke å overtale enkeltmennesker til å amme.

Brystbetennelse

september 4th, 2008 . by admin

- av Ammehjelpen Perle

Symptomer på tette melkeganger og brystbetennelse
Det er viktig å skille mellom tette melkeganger, melkestase og brystbetennelse. I tilegg skal man være klar over at de finnes to typer brystbetennelser: inflamatorisk mastitt og bakteriell mastitt. Melkestase eller tette melkeganger oppstår når hele eller deler av brystet ikke blir tømt for melk. Brystet blir da hardt og hovent, og utdrivningen kan være vanskelig. Ved melkestase er hele brystet affisert. Ved tilstoppede melkeganger kan man ofte kjenne “klumper” i brystet. Man kan ha lett feber. Symptomene kommer vanligvis gradvis, ofte etter langvarig ammepause eller dårlig tømming av brystet. Read the rest of this entry »

Nattamming og tenner

september 4th, 2008 . by admin

- av Ammehjelpen Perle

Spørsmålet om tenner og nattamming dukker opp med jevne mellomrom, og dette er vel en av mine kjepphester. Jeg har lest litt her og der, og bl.a. blitt fortalt noe av dette på møte i ammehjelpen, av andre ammehjelpere som har vært på seminar om amming, hvor bl.a. Nylander holdt foredrag. Read the rest of this entry »