•  Powered by Max Banner Ads 
 • Nattamming og tenner

  Date: 2008.09.04 | Category: Amming | Tags:

  – av Ammehjelpen Perle

  Spørsmålet om tenner og nattamming dukker opp med jevne mellomrom, og dette er vel en av mine kjepphester. Jeg har lest litt her og der, og bl.a. blitt fortalt noe av dette på møte i ammehjelpen, av andre ammehjelpere som har vært på seminar om amming, hvor bl.a. Nylander holdt foredrag.

  Normal mengde nattamming virker ikke ødeleggende på tennene. Man bør derimot ikke la barnet ligge med brystet i munnen mer eller mindre konstant hele natta, det er uheldig for tennene. Det er også viktig at tennene er rene, fordi selv små mengder sukker sammen med morsmelk gir økt mengde karriesbakterier. Tanpuss om kvelden er derfor viktig. Morsmelk virker forebyggende mot karries når tennene er rene, fordi det inneholder antistoffer mot karries. Og hvorfor skal noe som er så naturlig, og som er med på å gi barnet den beste starten på livet, virke skadelig? Dessuten, når man ammer, ligger brystknoppen langt bak i munnen på barnet. Dermed går melka rett ned i svelget, uten at tennene blir badet i melk, i motsetning til når barnet f.eks. drikker fra flaske.

  Jeg tror at mange leger, tannleger og helsesøstre kun videreformidler gamle myter om amming og tannhelse, uten å reflektere mer over det de sier. Jeg legger inn et sitat av Nylander, hvor hun skriver om tannhelse og amming. Jeg uthever noe som står her: Tannlegenes eget internasjonale tidskrift om tannråte, Caries research konkluderer i 1998 med at langvarig amming fører ikke til høyere forekomst av hull i tennene.

  Se hva Ammehjelpen skriver om dette: http://www.ammehjelpen.no/asp/default.asp?ID=71

  Hvis du ønsker å lese mer om dette, kan du i tillegg lese en artikkelen om morsmelk og tenner på kellymom.com. Her henvises det til flere studier som konkluderer med at det ikke er noen sammenheng mellom amming og tannråte.

  Her er hva Gro Nylander svarte på et spørsmål om morsmelk og hull i tennene (hentet fra mozon):
  Noen tannleger har advart mot langvarig amming, spesielt nattamming, fordi det skulle kunne føre til tannråte. Disse oppslagene kan så tvil blant mødre som ønsker å amme sine barn slik norske helsemyndigheters anbefaler: fullamming i fire til seks måneder og amming ved siden av annen mat i alle fall resten av det første leveåret. Verdens helseorganisasjon anbefaler amming til barnet er minst to år gammelt.

  Det er viktig å ikke bare synse og mene, men å se hva som foreligger av bevis. Sammen med barnelege Erik Bøhler og forsker Marit Aralt Skaug i Ammefagrådet har jeg gått gjennom en del litteratur om dette. Det ser ut til at hull i tennene – såkalt sugetannråte – hos småbarn er blitt vanligere. Det er publisert en rekke studier som viser at risikoen for hull i tennene hos småbarn øker ved hyppig flaskebruk. Flasker med fruktjuice gitt om natten er aller verst for tennene. Bruken av flaske hos større barn er etter alt å dømme økende.

  Tidligere gikk de fleste barn rett over til å drikke av kopp når de begynte med kumelk. De senere årene har det imidlertid vært anbefalt at barna ikke bør gis noe særlig vanlig kumelk før de er nærmere ett år. Det har ført til at mange får morsmelkerstatning på flaske når mor trapper ned ammingen mot slutten av barnets første leveår. Mange barn sovner med flaske i munnen både om natten og på dagtid. Saft og velling ser ut til å være enda verre enn morsmelkerstatning.

  Spørsmålet er om også morsmelk kan skade tennene. Det foreligger rapporter om sugetannråte hos barn som har vært ammet svært lenge og mange ganger hver natt. En rapport fra 1994 viste at mens småbarn uten hull i tennene sugde vel 2 timer pr. døgn, hadde de med tannråte sugd på flaske og/eller bryst over 8 timer i døgnet. Dette er svært langt fra et naturlig ammemønster. Det er neppe normalt at toåringer ligger med brystet eller flasken i munnen det meste av natten, og med tennene badet i melk eller juice i timevis.

  Det er med andre ord ikke holdepunkter for å hevde at normal amming skulle føre til hull i tennene. Langvarig amming har vært praktisert i titusener av år. Menneskekroppen er tilpasset brysternæring, og amming er naturlig, også om natten. Morsmelk inneholder en lang rekke bakteriehemmende og infeksjonsbeskyttende stoffer. Ved normal amming vil disse stoffene virke rensende på tenner og slimhinner. Det er vist at barn som ble fullammet fra fødselen, hadde færre hull enn barn som fikk flaske.

  Forskning har også funnet at defekter i tannemaljen er vanligere hos barn som har begynt med flaske tidlig, sammenlignet med brystbarn. Tannråte er en infeksjonssykdom. Hos de fleste barn med tannråte finnes spesielle streptokokker i munnhulen. DNA-studier viser at disse som regel stammer fra moren. Slike bakterier slår seg langt sjeldnere ned hos brystbarn enn hos flaskebarn.

  Det er uholdbart at tannleger uten hensyn til ammingens store betydning anbefaler at nattamming skal kuttes ut så snart de første tennene viser seg. De fleste barn får sin første tann når de er rundt et halvt år. På det tidspunktet er det vanlig at mange barn fortsatt trenger nattmåltid. Spedbarn får en viktig del av kaloriene sine om natten, og nattamming fremmer morens melkeproduksjon.

  Tannleger bør ikke på egen hånd gå ut, stikk i strid med helsemyndighetenes anbefalinger, og advare mot langtids- eller nattamming. Det vil være mer fruktbart om ernærings- og ammeeksperter sammen med tannlegene kan komme frem til felles gode råd som ikke forvirrer ammende mødre. Slike råd vil etter alt å dømme handle om tannhygiene og fluorbehandling, sammen med råd om begrenset bruk av flaske, spesielt om natten, og ikke for hyppig nattamming etter ett års alder. Tannlegenes eget internasjonale tidskrift om tannråte, Caries research konkluderer i 1998 med at langvarig amming fører ikke til høyere forekomst av hull i tennene.