•  Powered by Max Banner Ads 
 • Ammehjelpen

  Date: 2008.09.04 | Category: Amming | Tags:

  Ammehjelpen


  På vårt forum finns det flere ammehjelpere og mange medlemmer med lang erfaring med å amme.

  Ammehjelpen er en frivillig organisasjon som ble startet i 1968, hvor ca 200 ammehjelpere på landsbasis frivillig støtter mødre som ammer og som behøver råd. Rådgivningen er gratis, og til vanlig per telefon, selv om mye også foregår på e-post og ved hjemmebesøk.
  En ammehjelper er en mor som har egen ammeerfaring, interesse for amming, og har gjennomført Ammehjelperoppgaven (14 siders skriftlig oppgave som løses individuelt og godkjennes av Ammehjelpen, som gjør nettopp din ammehjelp til en kompetent rådgiver på sitt fagfelt).
  Målet for Ammehjelpen er å verne og fremme amming ved å gi råd og støtte til de som henvender seg til dem og søker råd, ikke å overtale enkeltmennesker til å amme.