•  Powered by Max Banner Ads 
  • Famlab

    Ringblomst samarbeider  med Famlab som er den norske avdelingen av en internasjonal undervisnings- og rådgivningsorganisasjon basert på den danske familieterapeuten og forfatteren Jesper Juuls erfaringer og teorier omkring relasjonene i familier. Famlab – familielaboratoriet – er ment å være til inspirasjon og veiledning av både foreldre og fagfolk. Vi anser at Juuls syn på relasjonene mellom barn og voksne er forenlige med tilknytningsomsorg som ramme, og er med på utvikle og bredde forumet.

    For å få fullt utbytte av å bruke Famlab og lese Juul og andre forfatteres artikler må du melde deg inn, hvilket er gratis. Famlab arrangerer kurs og seminarer, samt har en egen nettbokhandel.

    Samarbeidet består i at Famlab anbefaler vårt forum for sine medlemmer som har spørsmål eller ønsker å diskutere. Vi diskuterer ofte Juuls artikler som for eksempel de som for tiden publiseres i Dagbladets Magasinet. En av våre administratorer samt en tidligere moderator deltar våren 2010 på seminarlederutdannelse i Famlabs regi.