•  Powered by Max Banner Ads 
 • Tilknytningsomsorg

  Tilknytningsomsorg (Attachment Parenting) – ofte forkortet TiO – er en foreldrefilosofi satt i system av den amerikanske barnelegen William Sears på 90-tallet. I følge Sears er tilknytningsomsorg den intuitive omsorgen en forelder til alle tider har gitt til sitt barn – «før ekspertene kom på banen og forledet foreldrene til å følge bøker i stedet for sine babyer».

  Det teoretiske fundamentet i Sears ´tilknytningsomsorg finner vi først og fremst i arbeidene til de to forskerne John Bowly og Mary Ainsworth.

  John Bowlby er en amerikanske psykolog og psykiater som på 50-tallet presenterte teorier om tilknytning mellom barn og omsorgspersoner – Attachment Theory. Bowlby beskrev tilknytning som «en varig psykologisk forbindelse mellom mennesker». Han mente at de tidligste båndene som knyttes mellom barn og deres omsorgspersoner har stor betydning for resten av livet og er helt nødvendig for spebarnets overlevelse.

  Psykologen Mary Ainsworth utførte på 70-tallet en del studier basert på Bowlbys teorier. Hun beskrev ulike former for tilknytning som trygg, ambivalent og unnvikende tilknytning.

  William Sears har sammen med sin kone, sykepleier og 8-barnsmor Martha Sears skrevet en rekke bøker om graviditet, fødsel, barn og foreldrerollen, og opptrer ofte som ekspert i ulike media. Hjemmesiden askDrSears er godt sted å begynne hvis du vil lese mer om hva tilknytningsomsorg er og hvordan det fungerer i praksis. Du kan også lese mer under fliken verktøy samt i egne informasjonstråder på forumet.

  Attachment Parenting International (API) er et internasjonalt nettverk som har som formål å spre informasjon om tilknytningsomsorg. Ringblomst er den norske delen av nettverket og en av administratorene for forumet er godkjent API-leder.

  Kilder:

  Wikipedia med søkeord Attachment Parenting, Attachment Theory, John Bowlby, Mary Ainsworth, William Sears

  AskdrSears.com

  Attachment Parenting International

  Psychology.about.com: Attachment theory