•  Powered by Max Banner Ads 
  • Verktøy

    Vi har beskrevet tilknytningsomsorg som en foreldrefilosofi, en grunnleggende holdning til foreldreskapet som gjennsomyrer de valg man tar som forelder. Tilknytningsomsorg er således ingen metode, det er en måte å leve med barn på som skaper grunnlag for gode og sterke bånd mellom barn og omsorgspersonen(e).

    Å være en tilknyttet forelder innebærer å være en nær forelder som leser og responderer på barnets behov og signaler, og hjelper barnet til kjenne på sine egne behov.  Ulike verktøy – eller idealer – finnes som hjelp til å skape en god tilknytning. Disse verktøyene finner du omtalt her, samt på vårt forum. Noen kan av ulike grunner ikke bruke alle verktøyene – men kan likevel være en tilknyttet familie. Verktøyene er ikke til for å skape dårlig samvittighet for alt man ikke gjør men å få hjelp til sette i system det som man gjør!

    Tre konkrete nøkkelverktøy er å amme selvregulert, bære i bæretøy og sove sammen med barnet, og disse er derfor omtalt for seg. Det er  ganske vanlig at akkurat dette blir møtt med kommentarer og skepsis fra omverdenen, og mange medlemmer forteller om helsesøstre som anbefaler “sovekurer” og “amming etter klokka”. Vi håper miljøet på Ringblomst kan gi deg støtte for den intuitive følelsen du har som forelder om å følge barnet ,og trygghet til å stå for dine valg.

    Det er en klassisk misforståelse at tilknytningsomsorg blir sammenlignet med fri barneoppdragelse. Dette fordi en tilknyttet forelder ikke er så opptatt av å sette grenser og skape mange regler for barnet. Men derimot er en godt tilknyttet forelder opptatt av å sette grenser for seg selv, og dergjennom veilede barnet i å utvikle empati og sitt personlige og sosiale ansvar.