•  Powered by Max Banner Ads 
  • Om Ringblomst

    Ringblomst ble startet i september 2007 og er et diskusjonsforum med tilknytningsomsorg som ramme. Ved starten av 2010 teller vi ca 1200 medlemmer, og for tiden er det ca 300 av disse som bruker forumet aktivt. Rammen hos oss er vid og det er høyt i taket for å lufte små og store tanker om foreldreskapet.

    På Ringblomst er vi ikke så opptatt av metoder, hvis for eksempel du ønsker å diskutere ulike “sovekurer”, vil du ikke finne så mange meningsfeller hos oss. Vi er opptatt av å skape en trygg og god tilknytning og at respekten for barnet og dets signaler og behov er det viktigste, og det gjennomsyrer diskusjonene hos oss.